Bendruomenės tikslai

  1. Atstovauti Sedos ir aplinkinių kaimų gyventojus
  2. Ugdyti gyventojų bendruomeniškumą
  3. Ginti gyventojų teises
  4. Palaikyti ir plėtoti Sedos bei aplinkinių kaimų infrastruktūrą, organizuoti naujų darbo vietų steigimą
  5. Plėtoti kultūrinį ir sportinį gyvenimą, domėtis Sedos ir jos apylinkių istorija, puoselėti papročius, kultūros ir istorijos paminklus ir kitą kultūros paveldą.